TITAN DIZAJN-Dizajn Logoa

Redizajn Logoa-TITAN DIZAJN

7 razloga promene logotipa:

1. Kompanija menja svoj naziv pa je zvog toga potreban novi dizajn logotipa.

2. Postojeći simbol je
zbog nekog razloga
postao kontraverzan.

3. Postojeći dizajn logotipa
je vremenom postao
zastareo u značenju ili sadržaju.

4. Dizajn izgleda
zastarelo i staromodno.

5. Kada postojeći
simbol ima svoje tehničke
nedostatke.
Nije dobar u produkciji.

6. Nekad se dešava da
postoji zakonska obaveza
za promenu simbola.

7. Mnogi simboli
se menjaju kad uprava
ili menadžment zahtevaju
da on ide u korporativnom
smeru, kulturi ili marketing strategiji.

Make a Free Website with Yola.