Dizajn Logoa

Ostanite prepoznatljivi na tržištu!!!

ŠTA JE KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA?

 Kada se izabere i uradi dizajn logotipa potrebno je uraditi knjigu grafičkih standarada. Kao što vozite automobil po određenim pravilima na ulici, čitate saobraćajne oznake, ponašate se u skladu sa nekim propisima u saobraćaju koje je neko još ranije definisao. I tačno znate ono crveno STOP, tj. da treba tog trenutka kad vidite taj znak da stanete. Slično vam je i sa knjigom grafičkih standarda, ona služi da definiše način upotrebe logotipa jedne kompanije ili firme. Na taj način knjiga standarda svojim pravilima definiše kako se logo koristi, koje su dozvoljene boje a koje ne, koja je pozicija logotipa na vozit karti, memorandumu, koverti. Knjiga standarda postoji da bi se svi koji koriste logotip lakše snalazili oko njegove upotrebe. Knjiga grafičkih standarda je celokupan zapis, sa pravilima oko korišćenja korporativnog identiteta. Danas se knjige grafičkih standarda pretežno  kreiraju u elektronskom obliku, ali se preporučuje i poželjno ju je imati i odštampanu. Kada se dizajnira bilo kakav materijal (brošura, katalog), potrebno je pogledati, knjigu standarda i proveriti kakve su aplikacije (primene logotipa) dozvoljene, tj da li ona ne narušava identitet i prepoznatljivost vašeg logotipa. Pogledajmo primer Coca Cola logotipa. Uvek crvene boje tačno definisan i uvek prepoznatljiv. Na šta bi ličilo kada bi Coca Cola logo bio u 3d prikazu, pa recimo od nijansi svetlo-ljubičasto-zelene boje. Zaboravili bi je za godinu dana. Coca Cola je idealan primer logotipa koji je konzistentan i koji traje preko 100 godina.

Koje knjige grafičkih standarda vam nudi TITAN DIZAJN

1. BASIC KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA
Nudimo vam takozvane BASIC knjige grafičkih standarda koje imaju nekoliko stranica na kojima su definisane osnovne upotrebe logotipa, a to su:
logotip prikaz, dozvoljene i ne dozvoljene upotrebe logotipa, maksimalno smanjenje/uvećanje logotipa, korporativne boje(logotip primene crno belo, CMYK), zatim osnovne primene logotipa na:  memorandum, fax, vizit karti, koverti.

2. CLASSIC KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA
CLASSIC
knjiga grafičkih standarda ima oko 20 stranica na kojima su definisane osnovne upotrebe logotipa, a to su:
logotip prikaz, zaštitno polje logotipa, tipografija, dozvoljene i ne dozvoljene upotrebe logotipa, maksimalno smanjenje/uvećanje logotipa, korporativne boje(logotip primene crno belo, CMYK, PANTONE, RGB) , slogan, zatim primene logotipa na:  memorandum, fax, vizit karti, koverti, CD/DVD kutija, CD/DVD nalepnica, primene na fakturama, otpremnicama, profakturama, primena logotipa na nalepnicama, kesama, fascikli,na bloku, majici, kačketu, PowerPoint templatea, upotreba i definisanje logotipa na web banerima, na web stranici.

3. LUXUS KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA
LUXUS knjiga grafičkih standarda ima preko 50 stranica na kojima su definisane sve upotrebe logotipa koje jedna kompanija zahteva, a to su: logotip prokaz, logotip (konstrukcija u mreži), zaštitno polje logotipa, definisanje tipografije, dozvoljene i ne dozvoljene upotrebe logotipa, maksimalno smanjenje/uvećanje logotipa, upotreba naziva kompanije u tekstu, korporativne boje (logotip primene crno belo, CMYK, PANTONE, RGB, HEX, GRAYSCALE, Boje WEB 2.0), slogan, zatim primene logotipa na:  memorandum standardni, luksuzni memorndum, fax, vizit karta, kompliment vizit karta koverti, CD/DVD kutija, CD/DVD nalepnica, primene na fakturama, otpremnicama, profakturama, primena logotipa na nalepnicama, kesama, fascikli,mali blok, veliki blok, primene na  majici, kačketu, uniformi, šoljama, hemijskim olovkama, zastavama, plakatima, bilbordima, primena logotipa na vozilima, unutrašnje obeležavanje objekta, spoljašnje obeležavanje objekta, primena logotipa na promo poklonima, PowerPoint templatea, upotreba i definisanje logotipa na web banerima, na web stranici.

Make a Free Website with Yola.